Her kan du lese de gjeldende konkurransereglene for The Beat.

1. Ansatte i The Beat, kunder/sponsorer og samarbeidspartnere, samt deres nærmeste familie kan ikke delta eller vinne i The Beats konkurranser på radio eller nett.

2. Eventuell premieskatt eller avgifter skal betales av vinneren selv.

3. Vinnerens navn, bilde og stemme, kan brukes i markedsføring av The Beat eller deres partnere på radio, nett eller andre kanaler. Gjennom deltakelse i konkurranser/aktiviteter godkjenner deltakerne en slik bruk.

4. The Beat er ikke ansvarlig for eventuelle følgekostnader knyttet til premiene eller bruken av dem å så som for eksempel transport til avreisested, kost, losji, tilleggsaktiviteter- og utstyr, og annet som ikke er beskrevet som en del av premien.

5. Vinneren kan ikke bytte premien mot økonomisk kompensasjon eller overføre premiekravet til andre personer eller organisasjoner.

6. The Beat forbeholder seg retten til å kunne endre konkurransen/aktiviteten, regler og innhold når som helst under konkurranseperioden.

7. Ved alle premier med reiser gjelder 18 års aldersgrense for å kunne gjøre bruk av premien (alternativt i følge med foresatte hvis ikke annet er avtalt). The Beat er ikke ansvarlig for å skaffe til veie en ekstra reise eller på annen måte legge til rette for at foresatte kan reise sammen med en ikke myndig premievinner.

8. The Beat er ikke ansvarlig for reiseforsikring ved reisepremier, og vinneren reiser på eget ansvar. Det påligger vinneren(e) selv å tegne relevant reiseforsikring.

9. The Beat er ikke ansvarlig for teknisk feil på telefon, sms, e-post eller brev ved deltakelse i konkurranser/aktiviteter, som ligger utenfor The Beats kontroll.

10. Uavhentede premier, tilfaller The Beat tre måneder etter den dato premien er vunnet.

11. Ved deltakelse i konkurranser på The Beat, aksepterer deltakerne disse konkurransereglene og de beslutninger The Beat kan komme til å ta vedrørende vinnere, endringer i periode, opplegg eller gjennomføring av konkurransen, som endelige og definitive.

12. Alle SMS-konkurranser koster 1 kr pr melding, dersom ikke annet er opplyst.