Etter pålegg fra myndighetene stenger Radio Metro fire FM-frekvenser i Oslo fra kl 24:00 fredag 15. desember.

Radiosjef Svein Larsen skriver i et brev til Medietilsynet og Nkom at Radio Metro vil rette seg etter pålegget om opphør av sending og dermed skru av stasjonene Radio Metro, The Beat og Radio Rox sine FM-frekvenser i Oslo.

Har ventet på ESA

ESA, som er EFTAs overvåkningsorgan og overordnet norske myndigheter, behandler tvangsslukkingen av FM etter en klage fra Norsk Lokalradioforbund. ESA har ennå ikke konkludert. Derfor regnet Radio Metro med at sendingene kunne fortsette til saksbehandlingen var ferdig, som ESA har indikert kan være før jul.

Enormt engasjement fra lyttere

Medietilsynet varslet sanksjoner fordi de mener at sendingene er ulovlige, og Nkom truet med å stoppe sendingene med tvang. Samtidig har det denne uken vært et enormt engasjement fra lyttere som mener det er feil at Radio Metro tvinges av lufta på FM. Mange har ytret misnøye både i sosiale medier og direkte til Medietilsynet.

For ikke å eskalere konflikten ytterligere velger altså Radio Metro nå å slukke sine FM-frekvenser i Oslo. Men kanalene Radio Metro og The Beat har fortsatt 25 FM-frekvenser på Østlandet og rundt Oslo hvor de fortsetter sine sendinger.

Politikerstyrt teknologiskifte

Stortinget har bestemt at radioen i Norge skal digitaliseres – et teknologiskifte som ikke er styrt av lytterne og som foreløpig går tregt. Det er NRK og de kommersielle aktørene med utenlandske eiere, P4 og Radio Norge, som har drevet fram DAB-overgangen og laget planen for slukking av FM. Medietilsynet har derfor vist til at slukkeplanen for de nasjonale aktørene har vært aktørstyrt. Men lokalradioene var ikke part i beslutningen. Lokalradioene får sende på FM fram til 2022 for å ha bedre tid til overgangen til DAB, men altså ikke i storbyene.

Bakgrunn:

http://kampanje.com/medier/2017/12/varsler-sanksjoner-mot-radio-metro-lyttere-raser-mot-medietilsynet/

For kommentar og flere opplysninger, kontakt:

Svein Larsen, radiosjef Radio Metro

Tlf: 930 43 400

Epost: [email protected]